A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

kokkuleppel
Marja tn 7, Tallinn linn
Rakvere tn 16, Jõhvi linn
Mõisa tn 10, Narva linn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

260 ak. t. (auditoorne – 160 t., 100 t.-iseseisvat tööd).
Koolituse maksumus: 2320,00€

Õpingute alustamise tingimused: täikasvanud, kes soovivad õppida eesti keelt A2-tasemel. Koolitusele võetakse vastu registreerimistaotluse alusel.

Koolituse sisu: kursus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, arendab õppijate kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust ning keelefunktsioone. Õppimine toimub rühmatunnis, kuid vajadusel saavad õppijad ka individuaalülesandeid. Kursusel arendatakse neli osaoskust õppematerjalide tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste kuulamisel, mõistmisel ja edasiandmisel ning ka vahetul suulisel suhtlemisel. Iseseisva töö osas toimub tunnis saadud oskuste kinnistumine (nt. sõnavara õppimine, jooksvate ülesannete lahendamine, tõlkeharjutused).

Õpiväljundid
– kirjeldab lihtsate fraaside ja lausetega oma perekonda, teisi inimesi, haridust, tööd, kodu ja elamistingimusi;
– koostab lihtsaid isiklikke kirju ja tekste;
– mõistab lihtsamaid lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (pere, kodu, töö, vaba aeg);
– saab aru lühikeste ja lihtsate tekstide sisust, mõistab lihtsaid igapäevaseid tekste.

Koolitaja: Ülle Rumm
Kõrgharidus: Eesti keel teise keelena, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1996 – k.a.

Õppekava: Õppekava A2-tasem

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018