B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

kokkuleppel
Marja tn 7, Tallinn linn
Rakvere tn 16, Jõhvi linn
Mõisa tn 10, Narva linn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

220 ak. t. (auditoorne – 170 t., 50 t.-iseseisvat tööd).
Koolituse maksumus: 2380,00€

Õpingute alustamise tingimused: täiskasvanud, kes soovivad õppida eesti keelt B1-tasemel. Koolitusele võetakse vastu registreerimistaotluse alusel.

Koolituse sisu: kursus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, arendab õppijate kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust ning keelefunktsioone. Õppimine toimub rühmatunnis, kuid vajadusel saavad õppijad ka individuaalülesandeid. Kursusel arendatakse neli osaoskust õppematerjalide tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste kuulamisel, mõistmisel ja edasiandmisel ning ka vahetul suulisel suhtlemisel. Iseseisva töö osas toimub tunnis saadud oskuste kinnistumine (nt. sõnavara õppimine, jooksvate ülesannete lahendamine, tõlkeharjutused).

Õpiväljundid
– saab aru igapäevaeluga seotud tekstidest;
– mõistab aeglast ja selget juttu aktuaalsetel või huvipakkuvatel teemadel;
– räägib lühidalt enda jaoks tuttaval või huvipakkuval teemal (pere, hobid, töö);
– koostab lihtsat teksti enda jaoks huvipakkuval teemal.

Koolitaja:

Kairi Vacht
Kõrgharidus: algklasside õpetaja, Tallinna Pedagoogilisse.
Täiendkoolitus: Kultuuri-ja haridusministeerium Eesti Keelekeskus, Eesti Keelekeskuse meetodikaseminarist 1994.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2000 – k.a.

Helju Vospert
Kõrgharidus: eesti keele ja kirjandus õpetaja, Tallinna Pedagoogiline Instituut
Täiendkoolitus:
– kommunikatsioon ja suhtlemine kui heade õpetamisoskuste põhialused, Meta-Profit OÜ
– meeldejääv õpetamine ja õppimine, Kiirlugemiskool OÜ
– keeleoskustasemed ja nende mõõtmine, Sisekaitseakadeemia korraldatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumi finantseeritud
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1974 – k.a.

Õppekava: Õppekava B1-tasem

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018