Sotsiaalhooldaja koolitus

Sotsiaalhooldaja koolitus

kokkuleppel
Marja tn 7, Tallinn linn
Rakvere tn 16, Jõhvi linn
Mõisa tn 10, Narva linn

  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

130 akadeemilist tundi, millest 90 on teoreetilist või e-õpe, 40 praktilist õpet.
Õppekeel: eesti, vene
Koolituse maksumus: 1980,00€

Õpingute alustamise tingimused:
– omama piisavat motivatsiooni õppimiseks, omama keksharidust ning kelle tervislik seisund võimaldab õppimist ja töötamist sotsiaalhooldajana.

Õppe sisu:
– hoolduse alused ja kutse eetikast;
– hoolekandetöö eesmärgid ja meetodid;
– põetamise aluse;
– hügieen kui osa põetusprotsessist;
– põetamistehnika;
– jms.

Õpiväljundid:
– teab hoolduse alustest ja kutse eetikast;
– teab kliendile hooldus abi osutamiseks ja ravimite ning abivahendite kasutamiseks;
– oskab anda esmaabi ja oskab kasutab õigeid võtteid kannatanu abistamisel;
– teab sotsiaalhoolekandega seotud õigusaktidest ja nende rakendamisest.

Koolitaja:
Kõrgharidus:
Kutseharidus:
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): sotsiaaltöö ja nõustamine.
Töökogemus:

Õppekava: Sotsiaalhooldaja koolitus

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018