Tugiisiku koolitus

Tugiisiku koolitus

kokkuleppel
Marja tn 7, Tallinn linn
Rakvere tn 16, Jõhvi linn
Mõisa tn 10, Narva linn

  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

130 akadeemilist tundi, millest 90 on teoreetilist või e-õpe, 40 praktilist õpet.
Õppekeel: eesti, vene
Koolituse maksumus: 1125,00€

Õpingute alustamise tingimused:
– omama piisavat motivatsiooni õppimiseks, omama keksharidust ning kelle tervislik seisund võimaldab õppimist ja töötamist sotsiaalhooldajana.

Õppe sisu:
– sotsiaalhoolekande korraldus ja õiguslikud alused Eestis;
– kiindumushäired ja tähenduslik käitumine;
-päevaplaani koostamine ja elluviimise toetamine;
– teenused ja hooldus erivajadustega inimestele;
– teenused erivajadustega lastele ja toimetulek lapse probleemse käitumisega;
– jms.

Õpiväljundid:
– teab hoolduse alustest ja kutse eetikast;
– teab kliendile hooldus abi osutamiseks ja ravimite ning abivahendite kasutamiseks;
-oskab anda esmaabi ja oskab kasutab õigeid võtteid kannatanu abistamisel;
– teab sotsiaalhoolekandega seotud õigusaktidest ja nende rakendamisest.

Koolitaja:
Kõrgharidus:
Kutseharidus:
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): sotsiaaltöö ja nõustamine.
Töökogemus:

Õppekava: Tugiisiku koolitus

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018