Anna Strutšalina

Project Description

Kõrgharidus: eesti keele kui võõrkeele õpetaja, Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar.
Täiendkoolitus: inglise keele täiendkoolitus, Tartu Haritlaste Liit.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): inglishe keel.
Koolitamise kogemus: 2018 – k.a.