Anna Veeber

Project Description

Kõrgharidus:
– magister, eesti keele j akirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis, Tartu Ülikool,
– filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse, Tartu Ülikool.
Täiendkoolitus: kutseaastat läbiva õpetaja tugiprogramm, Tartu Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2014 – k.a.