Heli Adamovitš

Project Description

Kõrgharidus: erialal eesti keele kui võõrkeele kultuuriloo õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2000 – k.a.