Irina Timoštšuk

Project Description

Kõrgharidus:
– erialal vene põhikooli eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool,
– täiendõppes õpetajakutse,  Tallinna Pedagoogikaülikool.
Täiendkoolitus: täiskasvanute koolitaja / androgoogi koolitus.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2004 – k.a.