Ljudmila Haltunen

Project Description

Kõrgharidus: magister, humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis;
peaeriala: eesti keel teise keelena, Tartu Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1998 – k.a.