Piret Saulepp

Project Description

Kõrgharidus: koolieelse pedagoogika ja psühhologia, Tallinna Pedagoogilisse Instituuti.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2018 – k.a.