Alla Zarubina

Lektors Description

Kõrgharidus: eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2003 – k.a.