Lessonschool OÜ (reg. nr. 14855277) korraldab ameti- ja täiendusõppe koolitusi.
Nii nagu elu ise on pidevas muutumises, oleme seda ka meie.
Vastavalt Sinu soovile meil on võimalus korraldada koolitusi ka tellija ettevõttes kohapeal.
Võta meiega ühendust, et saaksime aidata Sul või Sinu meeskonnal leida/kokku panna sobiv koolitus sobivas kohas ja ajal, lähtudes just Sinu koolitussoovist ja -vajadusest.
Majandustegevusteate nr. 214468
Tegevusluba: Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 06.04.2020 nr 1.1-3/20/85
Lessonschool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekeskkond

Spetsialiseeritud ja avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt.
Õppebaas võimaldab õppekava nõuetele vastava teoreetilise ja praktilise koolituse läbiviimist.
Õppetöö läbiviimiseks koolis on olemas:
– soe ja hea valgustusega õppeklass teoreetilise õpptöö läbiviimiseks, koos arvuti- ja videotehnikaga. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, tahvel.
Lisaks:
– videoaparatuur audiovisuaalsete õppematerjalide demonstreerimiseks
– õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbivija
– võimalus kasutada riidenagi, tualettruume
– kaasaegsete vahenditega sisustatud praktikabaas
– arvutiõppe ulatuses tagatakse personaalne arvuti iga osaleja jaoks.
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.