Õppekeskkond

Spetsialiseeritud ja avarad õpperuumid võimaldavad õppida mugavalt.

Õppebaas võimaldab õppekava nõuetele vastava teoreetilise ja praktilise koolituse läbiviimist.

Õppetöö läbiviimiseks koolis on olemas: soe ja hea valgustusega õppeklass teoreetilise õpptöö läbiviimiseks, koos arvuti- ja videotehnikaga. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, tahvel.

Lisaks:

  • videoaparatuur audiovisuaalsete õppematerjalide demonstreerimiseks
  • õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse läbivija
  • võimalus kasutada riidenagi, tualettruume
  • arvutiõppe ulatuses tagatakse personaalne arvuti iga osaleja jaoks

Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Koolitajal ja õpilasel on arvuti, Internet. Koolitaja suhtleb õppijaga Google Classroom, Zoom’i, Skype’i, Viber’I vm kaudu.

Õppimine e-õppe toel võimaldab:
– õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt;
– kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale;
– suhelda kaasõppijate ja õppejõuga foorumi vahendusel;
– saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel;
– kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks;
– omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist;
– esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada õppejõult tagasisidet.