Arvutioskused kursus

Arvutioskused kursus

kokkuleppel
Marja tn 7, Tallinn linn
Rakvere tn 16, Jõhvi linn
Mõisa tn 10, Narva linn

Kategooriad: ,
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

08.02.2022 – 31.12.2022
08.03.2022 – 31.12.2022
05.04.2022 – 31.03.2023
10.05.2022 – 30.04.2023
07.06.2022 – 31.05.2023

80 ak. tundi kontakt või e-õpe
Õppekeel: eesti, vene
Koolituse maksumus: 1920,00€

Õpingute alustamise tingimused:
– vähemalt põhihariduse olemasolu
– tervislikest põhjustest tingitud vastunäidustuste puudumine
– kõigile, kes soovivad alustada arvuti kasutamist

Õppe sisu:
– Tekstitöötlusprogramm (Word)
– Tabeltöötlusprogramm (Excel)
– MS PowerPoint
– MS Access
– MS Outlook
– Adobe PhotoShop
– Adobe Premiere

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija oskab kasutada elementaarseid arvutikasutamise võtteid ja teab kuidas ennast iseseisvalt edasi arendada.
– kasutab arvutit iseseisvalt algtasemel,
– koostab ja töötleb juhendite tabelarvutus tabeleid,
– saab lisada pealkirju ja tiitreid videoklippide juurde,
– kasutab iseseisvalt elektronposti.

Koolitaja:

Artjom Tšeremissinov
Kõrgharidus: lõpetanud Narva Kõrgkool eriala koolipsühholoogi.
Kutseharidus: lõpetanud Narva Kutseõppekekus eriala infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerimine.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): arvutikasutus.
Töökogemus: täiskasvanute koolitajana aastast 2012.

Õppekava: Arvutioskused kursus

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018