B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

kokkuleppel
Marja tn 7, Tallinn linn
Rakvere tn 16, Jõhvi linn
Mõisa tn 10, Narva linn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

350 ak. t. (auditoorne – 200 t., 150 t.-iseseisvat tööd).
Koolituse maksumus: 2360,00€

Õpingute alustamise tingimused: täiskasvanud, kes soovivad õppida eesti keelt B2-tasemel. Koolitusele võetakse vastu registreerimistaotluse alusel.

Koolituse sisu: kursus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, arendab õppijate kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust ning keelefunktsioone. Õppimine toimub rühmatunnis, kuid vajadusel saavad õppijad ka individuaalülesandeid. Kursusel arendatakse neli osaoskust õppematerjalide tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste kuulamisel, mõistmisel ja edasiandmisel ning ka vahetul suulisel suhtlemisel. Iseseisva töö osas toimub tunnis saadud oskuste kinnistumine (nt. sõnavara õppimine, jooksvate ülesannete lahendamine, tõlkeharjutused).

Õpiväljundid
– mõistab aktuaalsetel teemadel kirjutatud artikleid, autorite vaateid, mõistab selgelt liigendatud juttu enamikul teemadel;
– koostab selgeid ja üksikasjalikke tekste erinevatel teemadel, sealhulgas kirjandeid, aruandeid, referaate ja (ametlikke) kirju;
– väljendab selgelt oma mõtteid erinevatel ja keerukatel teemadel;
– saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, mõistab ka keerukamaid nüansse.

Koolitaja:

Ülle Rumm
Kõrgharidus: eesti keel teise keelena, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1996 – k.a.

Natalia Lutsep
Kõrgharidus: filoloog,vene keele ja kirjanduse õpetaja, Tartu Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1978 – k.a.

Õppekava: Õppekava B2-tasem

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018