Inglise keel A2

Inglise keel A2

kokkuleppel
Marja tn 7, Tallinn linn
Rakvere tn 16, Jõhvi linn
Mõisa tn 10, Narva linn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

180 ak. t. (auditoorne – 80 t., 80 t.-iseseisvat tööd).
Koolituse maksumus: 2400,00€

Õpingute alustamise tingimused: inglise keelt õppida soovivad isikud, kelle olemasolev inglise keele oskustase võimaldab õppida valitud tasemel; või täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme inglise keele kursuse.

Koolituse sisu: kursus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, arendab õppijate kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust ning keelefunktsioone. Õppimine toimub rühmatunnis, kuid vajadusel saavad õppijad ka individuaalülesandeid. Kursusel arendatakse neli osaoskust õppematerjalide tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste kuulamisel, mõistmisel ja edasiandmisel ning ka vahetul suulisel suhtlemisel. Iseseisva töö osas toimub tunnis saadud oskuste kinnistumine (nt. sõnavara õppimine, jooksvate ülesannete lahendamine, tõlkeharjutused).

Koolituse edukalt lõpetanud õppija
1. saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega (näiteks perekond, sisseostude tegemine, kodukoht, töö)
2. saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest talle tuttaval teemal
3. oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva tekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid)
4. oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat teksti talle tuttaval teemal

Koolitaja: Anna Strutšalina.
Kõrgharidus – eesti keele kui võõrkeele õpetaja, Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar.
Täiendkoolitus – Inglise keele täiendkoolitus, Tartu Haritlaste Liit.
Koolitamise kogemus 2 aasta.

Õppekava: Inglise keel A2

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018