Gunnel Koba

Lektors Description

Kõrgharidus: eesti keele õpetaja, Tartu Ülikooli.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2018 – k.a.