Irina Krusell

Lektors Description

Kõrgharidus: gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool , 2001 .a.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2018 – k.a.