Kairi Vacht

Lektors Description

Kõrgharidus: algklasside õpetaja, Tallinna Pedagoogilisse.
Täiendkoolitus: kultuuri-ja haridusministeerium Eesti Keelekeskus, Eesti Keelekeskuse meetodikaseminarist 1994.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2000 – k.a.