Natalia Lutsep

Lektors Description

Kõrgharidus: filoloog,vene keele ja kirjanduse õpetaja, Tartu Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1978 – k.a.