Ülle Rumm

Lektors Description

Kõrgharidus: eesti keel teise keelena, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1994 – k.a.