C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus

kokkuleppel
Marja tn 7, Tallinn linn
Rakvere tn 16, Jõhvi linn
Mõisa tn 10, Narva linn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

450 ak. t. (auditoorne – 200 t., 250 t.-iseseisvat tööd).
Koolituse maksumus: 2360,00€

Õpingute alustamise tingimused: täiskasvanud, kes soovivad õppida eesti keelt C1-tasemel. Koolitusele võetakse vastu registreerimistaotluse alusel.

Koolituse sisu: kursus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, arendab õppijate kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust ning keelefunktsioone. Õppimine toimub rühmatunnis, kuid vajadusel saavad õppijad ka individuaalülesandeid. Kursusel arendatakse neli osaoskust õppematerjalide tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste kuulamisel, mõistmisel ja edasiandmisel ning ka vahetul suulisel suhtlemisel. Iseseisva töö osas toimub tunnis saadud oskuste kinnistumine (nt. sõnavara õppimine, jooksvate ülesannete lahendamine, tõlkeharjutused).

Õpiväljundid
– loob selget, loogilist ja põhjalikku teksti keerulistel teemadel;
– räägib spontaanselt ning ladusalt väljendeid otsimata, osaleb aktiivselt aruteludes ja väitlustes;
– suhtleb vabalt emakeelekõnelejatega;
– mõistab pikki ja keerukaid tekste ning tajub varjatud tähendusi, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest;
– mõistab vaevata kõike kuuldut, loetut ja öeldut.

Koolitaja:

Kaja Ilves
Kõrgharidus: magistri kraad, disain, Eesti Riiklik Kunstiinstituut.
Täiendkoolitus: eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2011 – k.a.

Heli Adamovitš
Kõrgharidus: Erialal eesti keele kui võõrkeele kultuuriloo õpetaja , Tallinna Pedagoogikaülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2000 – k.a.

Õppekava: Õppekava C1-tasem

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018